AGS Records Management Kenya

Manager: Ramadhan Thuita

Atlantis Business Park, ICD Road. Warehouse B13 Nairobi Nairobi County

Records Management Kenya

At AGS Records Management Kenya also known as eManage Africa, we will take care of the entire life cycle of your company’s records. We have over 30 years of experience in Records Management worldwide and will deliver a professional, stress-free service that ensures the safe keeping of your company’s documents.

Located in Nairobi, eManage Africa is part of the AGS Records Management Division, a leader in Records Management in Africa.

We’re trusted by companies in Kenya and around the world to take care of their most confidential documents throughout its life cycle – from physical document storage and electronic archiving, to its destruction.

By choosing eManage you choose a worldwide leader in records management.

Giải pháp lưu trữ tài liệu

AGS Records Management cung cấp nhiều dịch vụ được tùy chỉnh với từng nhu cầu riêng biệt của khách hàng.

AGS Records Management hỗ trợ khách hàng trong tất cả các giai đoạn lưu trữ: từ phân tích tài liệu đến sắp xếp và lưu trữ hồ sơ ở dạng vật lý hoặc điện tử. Chúng tôi đồng thời cung cấp giải pháp lưu trữ tài liệu di sản để bảo tồn di sản của khách hàng.

Mạng lưới toàn cầu của chúng tôi

AGS Records Management cung cấp giải pháp lưu trữ chất lượng trên toàn thế giới.
AGS Branch Map

Thành lập vào năm 1987, AGS Records Management liên tiếp mở rộng quy mô qua từng năm và hiện có mặt trên khắp thế giới, cả Châu Âu, Châu ÁChâu Phi.

Với 147 chi nhánh tại 100 quốc gia trên thế giới, Tập đoàn AGS sở hữu một trong những mạng lưới lớn nhất trong ngành.

Tìm chi nhánh
Contact